Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminerande och kränkande behandling

Här kan du läsa Gränbyskolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande och diskriminerande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021 (PDF, 203 KB)

Uppdaterad: