Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminerande och kränkande behandling

Under uppdatering - här kommer du att kunna läsa Gränbyskolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande och diskriminerande behandling.

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020 (PDF, 200 KB)

Uppdaterad: