Läsåret 2019-2020

Raoul Wallenberg Academy väljer varje år ut skolor som ska ingå i Kub-programmet med syfte att belysa mänskliga rättigheter, medmänskliga skyldigheter och civilkurage. Läsåret 2019-2020 är Gränbyskolan utvald att vara med i ett samarbete kring Mänskliga rättigheter artikel 15: Rätten till en nationalitet.

Under läsåret 2019-2020 kommer pedagoger och elever på Gränbyskolan att arbeta med Kuben om "Rätten till en nationalitet". Arbetet ska göras i samverkan med att Uppsala kommun är en utvecklingskommun för romsk inkludering och ingår i kommunens satsning på ett temaår om mänskliga rättigheter. Gränbyskolan ska under läsåret fördjupa sig i de nationella minoriteterna och särskilt i den nationella minoriteten romer.

Projektet kommer också att vara en del av ett samarbete mellan Uppsala kommun och Fredens hus där elever i åk 9 från Gränbyskolan och andra skolor erbjuds sommarjobb kring en utställning på temat.

Läs mer om vårt Kuben-arbete som fortsätter:

Gränbyskolan har koll på mänskliga rättigheter - Uppsala kommun

 

 

 //

 Kubprogrammet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Metoden ger skolor stöd i arbetet för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. 

Kuben fungerar som en utställningslokal på skolgården. Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti Kuben hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

 

Läs mer om Kubprogrammet här

 

 

Uppdaterad: