Prov

Här hittar du information om de prov som genomförs på skolan - provschema för olika ämnen och översikt för de nationella proven. OBS! Våren 2021 är nationella proven för åk 6 och åk 9 inställda efter beslut av Skolverket.

 

PROVSCHEMA ÄMNEN

Provschema åk.9
Provschema åk.8
Provschema åk.7
Provschema åk.6
Provschema FBK

 

NATIONELLA PROV

Från och med 1 juli 2021 ska nationella prov åter genomföras som vanligt, läs mer på Skolverket.  

Provdatum åk 9 nationellt prov 

Läsåret 2021/2022

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30–60 min är förberedelsetid

svenska, svenska som andraspråk

B

11

tis 16 mars 2021

Kl. 9.00

45-60 minuter + 140 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

C

11

tors 18 mars 2021

Kl. 9.00

200 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3

12

ons 24 mars 2021

Kl. 9.00

75 min + rast + 45 min + rast + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

B

från v. 9

icke tidsbunden

30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

15-20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

engelska

B

17

tis 26 april 2022

Kl. 9.00

90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

engelska

C

17

tors 28 april 2022

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

A

18

tis 3 maj 2022

Kl. 9.00

120 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

B

18

tors 5 maj 2022

Kl. 9.00

120 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

19

ons 11 maj 2022

Kl. 9.00

50 min + rast ca 10 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

matematik

D

19

fre 13 maj 2022

Kl. 9.00

100 min  (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Moderna språk - Hörförståelse

B+C

Datum ej satt    

Moderna språk - Läsförståelse

B+C

 Datum ej satt    

Moderna språk - Uppsats

B+C

 Datum ej satt    

Moderna språk - Muntligt

B+C

 Datum ej satt

 

 

 

 

 

Provdatum åk 6 nationellt prov 

Läsåret 2021/2022

Ämne

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–49

8 nov-10 dec 2021

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

tis 8 feb 2022

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

tors 10 feb 2022

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

14

tis 5 april 2022

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

14

tors 7 april 2022

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

18

onsdag 4 maj 2022

40-60 min + 60-80 min 

matematik

D+E

18

fredag 6 maj 2022

60-80 min + 40-60 min

Uppdaterad: