Välkommen till Gränbyskolan

Expeditionen är öppen alla skoldagar kl 07:30-15.30.

Telefon expeditionen: 018-7275820

Telefon frånvaroanmälan av elever: 0771-413600

Besöksadress: Liljefors torg 1

Är expeditionen tillfälligt obemannad, ring 018-727 59 14 eller 018-727 59 39.

Välkommen att kontakta oss för frågor eller funderingar!

 

Kontakt skolledning Gränbyskolan 

Stina Hultén

Rektor

Marina Janserius

Biträdande rektor

Lisa Blom

Elevhälsokoordinator
24 juli 2018