Välkommen till Gränbyskolan

Expeditionen är öppen alla skoldagar kl 07:30-15.00.

Telefon expeditionen: 018-727 58 20

Telefon frånvaroanmälan av elever: 0771-413600

Besöksadress: Liljefors torg 1

Är expeditionen tillfälligt obemannad, ring 018-727 59 14.

Välkommen att kontakta oss för frågor eller funderingar!

 

Kontakt skolledning Gränbyskolan 

Cilla Peiró

Rektor

Marina Janserius

Biträdande rektor

Lisa Blom

Elevhälsochef
Uppdaterad: