Välkommen till Gränbyskolan

Expeditionen är öppen alla skoldagar kl 07:30-15.00.

Telefon expeditionen: 018-727 58 20

Besöksadress: Liljefors torg 1, ingång Södra entrén

Besökare ska alltid anmäla sig i expeditionen.

Frånvaroanmälan elever: 0771-413 600

 

Välkommen till oss!

 

Kontakt skolledning Gränbyskolan 

Johanna Lindqvist

Rektor

Marina Janserius

Biträdande rektor

Lisa Blom

Elevhälsochef
Uppdaterad: