Studiehjälp

Under terminerna erbjuds du som elev på Gränbyskolan studiehjälp efter skoltid. Dels har du som elev möjlighet att ett par gånger i veckan stanna kvar efter skoldagens slut för att arbeta med dina skoluppgifter och få hjälp av skolans egna lärare.
Gränbyskolan samarbetar även med Stiftelsen Läxhjälpen som arbetar med ett riktat studiestöd. Elevgruppen träffar Läxhjälpens lärare två gånger i veckan. 

 

Uppdaterad: