Studiehjälp

Under terminerna erbjuds du som elev på Gränbyskolan studiehjälp efter skoltid. Dels har du som elev möjlighet att ett par gånger i veckan stanna kvar efter skoldagens slut för att arbeta med dina skoluppgifter och få hjälp av skolans egna lärare.
 

 

Uppdaterad: