Prinsparets Stiftelse

Gränbyskolan har under våren 2021 samarbetat med Prinsparets Stiftelse i deras arbete mot bl a näthat och rasism. Gränbyskolans elever har givit röst åt berättelser som barn och ungdomar skrivit om utsatthet.

prinsstift.puff.jpg

Elever i åk 7-9 från Gränbyskolan har våren 2021 deltagit i ett samarbetsprojekt med Prinsparets Stiftelse och Fryshuset. Projektet har lyft utsatthet på nätet som t ex näthat, mobbing, rasism, sexuella trakasserier. Våra elever har givit röst åt berättelser som barn och ungdomar skrivit utifrån vad de har utsatts för.

Elevfilmerna och skolmaterial med elevfrågor och lärarhandledning finns samlat på skolplattformen Lajka som är kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Samarbetet har fortsatt och i november 2021 deltog några av våra elever i ett event på Fotografiska i Stockholm med en digital installation och workshop på temat "Tryggare nätvardag".

 

 

För fler filmer och lektionsmaterial

Länk till LAJKA (prinsparetsstiftelse.se): Om jag säger något

 

 

 

Uppdaterad: