Pedagogiska priser

Gränbyskolans lärare har fått ta emot priser och nomineringar för sitt pedagogiska arbete. Vi gratulerar alla som nominerats och som vunnit pris!

 

Pedagogiska priset Uppsala kommun

Ett pris för bästa lärare som delas ut årligen till den som genom sitt arbete uppfyller följande kriterier: väcker nyfikenhet och engagerar, skapar ett tryggt klimat för lärande, utmanar och ger självförtroende, får skolan att utvecklas. Lärare nomineras av elever, vårdnadshavare eller kollegor. Läs mer om Pedagogiska priset.

 

År 2020 nominerade till priset

Elisabeth Jonsson lärare i matematik och no

Emelie Hahn lärare i so och tyska

Ike Person lärare i idrott och basket

Magnus Blom lärare i no

 

År 2017 nominerade till priset

Cilla Andrén lärare matematik och no

Elisabeth Jonsson lärare matematik och no

Ike Person lärare idrott och basket

Kristina von Segebaden lärare so

Magnus Blom lärare no

Malin Ryding lärare engelska

 

Guldäpplet

Lärarpriset Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Läs mer om Guldäpplet.

 

År 2020 vinnare av priset

Emelie Hahn lärare i so och tyska 

Juryns motivering:

För ett målmedvetet arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom digital kompetens och omvärldskunskap hos eleverna. Emelie inspirerar eleverna till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, upplevelser och erfarenheter som många annars inte får.


Elevernas lärande utvecklas och förstärks med ökade möjligheter att lyckas och att nå sina individuella mål. Hon är starkt drivande i sin egen skola och inspirerar kollegor, både i lokala, nationella och internationella sammanhang.  
 

 

Uppdaterad: