Pedagogiska priser

Gränbyskolans lärare har fått ta emot priser och nomineringar för sitt pedagogiska arbete. Vi gratulerar alla som nominerats och som vunnit pris!

 

Pedagogiska priset Uppsala kommun

Ett pris för bästa lärare som delas ut årligen till den som genom sitt arbete uppfyller följande kriterier: väcker nyfikenhet och engagerar, skapar ett tryggt klimat för lärande, utmanar och ger självförtroende, får skolan att utvecklas. Lärare nomineras av elever, vårdnadshavare eller kollegor. Läs mer om Pedagogiska priset.

 

År 2021 nominerade till priset

Christer Andersson-Grahn lärare svenska och so

Cilla Andrén lärare matematik och no

Emelie Hahn lärare so och tyska

Ike Person lärare idrott och basket

Niklas Sjösten lärare svenska och svenska som andraspråk

 

År 2020 nominerade till priset

Elisabeth Jonsson lärare imatematik och no

Emelie Hahn lärare  so och tyska

Ike Person lärare  idrott och basket

Magnus Blom lärare no

 

År 2017 nominerade till priset

Cilla Andrén lärare matematik och no

Elisabeth Jonsson lärare matematik och no

Ike Person lärare idrott och basket

Kristina von Segebaden lärare so

Magnus Blom lärare no

Malin Ryding lärare engelska

 

Guldäpplet

Lärarpriset Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Läs mer om Guldäpplet.

 

År 2020 vinnare av priset

Emelie Hahn lärare i so och tyska 

Juryns motivering:

För ett målmedvetet arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom digital kompetens och omvärldskunskap hos eleverna. Emelie inspirerar eleverna till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, upplevelser och erfarenheter som många annars inte får.


Elevernas lärande utvecklas och förstärks med ökade möjligheter att lyckas och att nå sina individuella mål. Hon är starkt drivande i sin egen skola och inspirerar kollegor, både i lokala, nationella och internationella sammanhang.  
 

 

Årets lärare i Uppsala kommun

Lärargalan hålls varje år med syfte att lyfta fram förebilder inom läraryrket. Kriterier är bl a att bedriva meningsfullt lärande som inspirerar, motiverar och ger lust till kunskap. Elever runt om i landet får nominera en lärare man tycker gör skillnad. Läs mer om Lärargalan

 

År 2021 vinnare av priset

Emelie Hahn lärare i so och tyska 

Juryns motivering:

Emelie Hahn är en bra och underbar lärare. Hon anpassar undervisningen till eleverna. Hon får oss att vilja lära oss mer. Dessutom försvårar hon inte ämnena som vi pluggar. Hon motiverar eleverna och får de att inte ge upp. Hon är alltid där för eleverna dessutom lyssnar hon alltid på eleverna.

 

Uppdaterad: