Elevhälsoteamet

Anne-Louise Ljungkvist

Speciallärare svenska

Jakkie Grimm

Studie- och yrkesvägledare

Fredrika Kihlén

Skolpsykolog

Josefin Burlin Repakis

Specialpedagog

Lisa Blom

Elevhälsochef Kurator

Maja Hedén

Speciallärare matematik
Tjänstledig

Maria Perols

Speciallärare svenska

Marie Larsson

Skolsköterska

 

Åsa Skogö Vestberg

Kurator
Uppdaterad: