Elevhälsoteamet

Maud Enbom

Skolsköterska

Lisa Blom

Elevhälsoteamkoordinator/Skolkurator

Anne-Louise Ljungqvist

Speciallärare i Svenska

Monica Hultén

Specialpedagog

Anders Mäkitalo

Skolpsykolog

Josefin Burlin Repakis

Specialpedagog

Susanne Fredriksson

Speciallärare i Matematik
27 februari 2018