Elevhälsoteamet

Anne-Louise Ljungkvist

Speciallärare svenska

Annika Billetun

Studie- och yrkesvägledare

Ewa Frykstrand

Speciallärare matematik

Fredrika Kihlén

Skolpsykolog

Josefin Burlin Repakis

Specialpedagog

Lisa Blom

Elevhälsochef Kurator

Marie Larsson

Skolsköterska

 

Åsa Skogö Vestberg

Kurator
Uppdaterad: