Elevhälsoteamet

Anne-Louise Ljungkvist

Speciallärare svenska

Jakkie Grimm

Studie- och yrkesvägledare
Tjänstledig

Charlotte Kramer

Speciallärare svenska

Fredrika Kihlén

Skolpsykolog

Josefin Burlin Repakis

Specialpedagog

Lisa Blom

Elevhälsochef Kurator

Maria Hedén

Speciallärare matematik

Marie Larsson

Skolsköterska

 

Åsa Skogö Vestberg

Kurator
Uppdaterad: