Elevhälsoteamet

Anders Mäkitalo

Skolpsykolog

Anne-Louise Ljungqvist

Speciallärare svenska

Josefin Burlin Repakis

Specialpedagog

Lisa Blom

Elevhälsokoordinator Kurator

Monika Eriksson

Skolsköterska

Susanne Fredriksson

Speciallärare matematik

Tina Sandström

Logoped

Warsan Ali

Kurator

Åsa Skogö Vestberg

Kurator
Uppdaterad: