Elevhälsoteamet

Anders Mäkitalo

Skolpsykolog

Anne-Louise Ljungqvist

Speciallärare i Svenska

Josefin Burlin Repakis

Specialpedagog

Lisa Blom

Elevhälsokoordinator och Kurator

Maud Enbom

Skolsköterska

Monica Hultén

Specialpedagog

Susanne Fredriksson

Speciallärare i Matematik

Åsa Skogö Vestberg

Kurator
Uppdaterad: