Verksamhetsplan

Här kan du läsa om Gränbyskolans verksamhetsplan och hur vi arbetar med våra mål.

 

Under 2021-2023 kommer vi i huvudsak att arbeta med tre övergripande mål:

  • Utveckling av undervisningen
  • Ledarskap i klassrummet
  • Värdegrund

Arbetet utförs gemensamt av alla på skolan men leds av skolledningen tillsammans med 11 st utvecklingslärare med särskilt uppdrag.

 

Läs verksamhetsplanen i sin helhet: Gränbyskolans verksamhetsplan 2021 (PDF, 320 KB)

Uppdaterad: