Läsåret 2021-2022

Raoul Wallenberg Academy väljer varje år ut skolor som ska ingå i Kub-programmet med syfte att belysa mänskliga rättigheter, medmänskliga skyldigheter och civilkurage. Läsåret 2021-2022 är Gränbyskolan utvald att vara med i ett samarbete kring Mänskliga rättigheter artikel 9: "Rätten till rättvis behandling".

 

Även detta läsår deltar Gränbyskolan i "Kubprogrammet från Raoul Wallenberg Academy. I år ansvarar vi för kub/rättighet nummer 9; "Rätten till rättvis behandling".

Gränbyskolan samarbetar med Gränby Allaktivitetshus i detta projekt. Den fysiska kuben anländer till Gränbyskolan i början av 2022 vilket kommer att firas med en invigning.

Under vårterminen hoppas vi att vi kan ställa ut vårt arbete och hålla visningar på skolgården. Arbetet som görs under läsåret kommer sedan att ställas ut i en utställning i Kungsträdgården, Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag i augusti 2022. 

 

//

Kubprogrammet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Metoden ger skolor stöd i arbetet för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. 

Kuben fungerar som en utställningslokal på skolgården. Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti Kuben hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

 

Läs mer om Kubprogrammet här

 

Uppdaterad: