Utställningar

Ett par gånger om året ställer våra elever ut sina fina arbeten de jobbat med under terminen i bild, hemkunskap och slöjd. Ett mycket uppskattat evenemang!

Utställning 10 december 2020

 

 

 

 

 

Uppdaterad: