Skolledning Gränbyskolan

Välkommen att kontakta oss i skolledningen.

Johanna Lindqvist

Rektor

Marina Janserius

Biträdande rektor

Lisa Blom

Elevhälsochef
Uppdaterad: