Skolledning Gränbyskolan

Välkommen att kontakta oss i skolledningen.

Stina Hultén

Rektor

Marina Janserius

Biträdande rektor

Lisa Blom

Elevhälsokoordinator
Uppdaterad: