Engelska

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Att det engelska språket är viktigt att kunna idag är vi alla medvetna om. Engelska öppnar dörrar och ger dig möjligheten att tala med många människor och att ta del av information som finns tillgänglig i världen, eftersom mycket av den är just på engelska.  

På Gränbyskolan har alla engelsklärare som mål att varje elev ska kunna utveckla sin engelska, oavsett om man upplever sig vara nybörjare eller om man redan har bra förkunskaper.

Vi jobbar med olika tema i varje årskurs och du får träna på att prata, skriva, läsa och höra. Vi använder oss av läroböcker men också många digitala resurser såsom spel och webbövningar. Vi gör vårt allra bästa för att undervisningen ska kännas utmanande och rolig!

Välkommen till oss!
Engelsklärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla förståelse av olika livsvillkor samt kulturella och sociala förhållanden i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

förståelse av engelska i tal och skrift,
förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,
förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: