Hem- och konsumentkunskap

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Vi arbetar med bland annat:

Åk 6

  • Hälsa och hygien, då pratar och praktiserar vilken mat vi behöver äta för att må bra.
  • Konsumtion och ekonomi: Vi tittar på reklam och hur den kan se ut och vi pratar om ekonomi och konsumtion.
  • Miljö, bakning och livsmedel: Hur påverkar dina val vår gemensamma miljö? Vi bakar och lär oss om var maten produceras och odlas.

 

 Åk 8

  • Vi har ett skördetema där vi lär oss om klimatsmart och vegetarisk mat, använder oss av olika matlagningsmetoder samt bakar.
  • Vi lär oss om näringsämnen och vilka livsmedel dessa finns i och varför vi behöver dem samt det individuella energibehovet
  • Vi lär oss att välja och resonera kring våra val och hur dessa val påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

 

 

Åk 9

  • Vi fördjupar oss inom privatekonomi och lär oss om rättigheter för konsumenter och jämför olika konsumtionsalternativ.
  • Vi skapar egna måltider och har en egen kocktävling “Gränbykocken” där en jury provsmakar och bedömer.

 

Välkommen till oss!
Hkk-lärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hem­met påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger männi­skor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och främja hållbar ut­veckling genom att kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att ele­ver­na utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsum­tions­val i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som rör mat och måltider. Under­visningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativ­förmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra upp­gif­ter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och ge­men­samma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna ut­veck­lar kunskaper om konsumtionens villkor samt om betalning, sparande, kre­diter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situa­tio­ner som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och ges möj­ligheter att reflektera över normer, jämställdhet och arbetsfördelning i hem­met. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kun­­skaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska ge eleverna förut­sättningar att utveckla

förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sam­man­hang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem,
kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet, och
förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: