Skolsköterska

Jag heter Maud Enbom och arbetar som skolsköterska på Gränbyskolan Jag arbetar måndag  till fredag 8.30-17.00 Min mottagning finns på Gränbyskolan våning 3, Telefon 018-7275824 maud.enbom@uppsala.se

Öppen mottagning
Du som elev eller vårdnadshavare är  välkommen att kontakta mig  vid frågor som rör barn och ungdomars hälsa.

Jag utför enklare sjukvårdinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.
Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer ,vilket gör att det  ibland är svårt att nå mig, men det går alltid bra att komma ikontakt med mig via e-post.

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundervisning, hälsoundersökningar samt vaccinationer.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa ,matvanor ,fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.
Alla elever  erbjuds ett hälsobesök  hos skolsköterskan  i förskoleklass,årskurs 2,4,7 samt första året på gymnasiet.(se basprogram)

Vaccinationer
Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http.//www.uppsala.se/elevhälsa

Elevhälsoteam
Skolsköterskan  ingår också i  Gränbyskolans elevhälsoteam (EHT) som träffas  regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Skolläkare
Skolläkaren heter Katarina Fängström Wallin. Skolläkaren erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan några gånger per termin.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Länk till elevhälsa i skolan Uppsala Kommun
http://www.1177.se/Uppsala-lan/

http://www.bris.s
e
www.sjalvhjalppavagen.se

http://www.UMO.se
http:// snorkel.se

27 februari 2018