Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Marie Larsson. Välkommen att ta kontakt om du har frågor.

Marie skolsköterska.jpg

Kontaktuppgifter 

Telefon: 018-727 58 24

Mobil: 072-519 65 14

E-post: marie.larsson3@uppsala.se

 

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig  vid frågor som rör barns och ungdomars hälsa. Jag utför enklare sjukvårdinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. 

 

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundervisning och hälsoundersökningar.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Alla elever  erbjuds ett hälsobesök  hos skolsköterskan  i förskoleklass, årskurs 2,4,7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

Läs mer om hälsobesök: Medicinsk elevhälsa i skolan - Uppsala kommun

 

Vaccinationer
Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram.

Läs mer om vaccinationer:  Medicinsk elevhälsa i skolan - Uppsala kommun

 

Elevhälsoteam
Skolsköterskan  ingår också i  Gränbyskolans elevhälsoteam (EHT) som träffas  regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

 

Skolläkare
Skolläkaren erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan några gånger per termin.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

 

LÄNKTIPS

Elevhälsa i skolan - Uppsala kommun

1177 Vårdguiden Region Uppsala

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

UMO- Ungdomsmottagningen

Youmo språkvalsida - en sajt från UMO 

Självhjälp på vägen - förståelse och kunskap om NPF

Snorkel - information och strategier vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

 

 

Uppdaterad: