Skolsköterska

Jag heter Maud Enbom och arbetar som skolsköterska på Gränbyskolan. Jag arbetar måndag-fredag kl 8.30-17.00. Min mottagning finns på Gränbyskolan våning 3. Telefon: 018-7275824 E-post: maud.enbom@uppsala.se

 

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig  vid frågor som rör barns och ungdomars hälsa.

Jag utför enklare sjukvårdinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer vilket gör att det  ibland är svårt att nå mig. Det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundervisning, hälsoundersökningar samt vaccinationer.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Alla elever  erbjuds ett hälsobesök  hos skolsköterskan  i förskoleklass, årskurs 2,4,7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

Vaccinationer
Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram.

Läs mer om vaccinationer på http.//www.uppsala.se/elevhälsa

Elevhälsoteam
Skolsköterskan  ingår också i  Gränbyskolans elevhälsoteam (EHT) som träffas  regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Skolläkare
Skolläkaren erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan några gånger per termin.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

 

Länk till elevhälsa i skolan Uppsala Kommun
http://www.1177.se/Uppsala-lan/

http://www.bris.s
e
www.sjalvhjalppavagen.se

http://www.UMO.se
http:// snorkel.se

Uppdaterad: