Slöjd

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Träslöjd

I träslöjden på Gränbyskolan jobbar vi utifrån förutbestämda teman där du själv skapar föremål utifrån egna idéer. Alla årskurser har ett tema tex.

 År 7 ska göra en leksak

 År 8 Något för hemmet

 År 9 förvaring/uteleksak

Detta för att göra träslöjden mer intressant och utmanande för fler elever.

Här är några exempel på elevarbeten:

 

  

 

Textilslöjd

I textilslöjden ligger det du gjort hittills på din tidigare skola till grund för ditt arbete på Gränbyskolan. Du får testa olika tekniker och material och vi har med miljötänk och ergonomi i arbetet.

Vi arbetar alltid med upplägget planering-genomförande-utvärdering redan från år 6 för att lära av misstag och komma längre i lärandet. Vi redovisar och ser allas arbete som en kreativ process. Ingen är färdiglärd och ingen ger annat än positiv kritik. De samlade kunskaperna utvärderas både digitalt och icke digitalt.

Exempel på vad du kan göra i textilslöjden är bl a kläder t ex t-shirts, hoodies, shorts, förkläden och ugnsvantar. I högre årskurser även skjortor, kavajer och balklänningar. Stickning, virkning och vävning tas upp och vi dekorerar med antingen broderi eller tryck.  

I år 9 designar vi vår egen kollektion och sy upp en prototyp av vårt tänkta plagg precis som en riktig designer. Vi tittar på framtiden och experimenterar med teknik, färg och form. 

Varje termin har vi en utställning av vårt arbete tillsammans med träslöjden, bilden och hemkunskapen. Då visar vi upp vårt arbete för alla som vill se, vi planerar även för modevisningar. 

Hoppas vi ses i höst!
Slöjdlärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: