Elevhälsa

Välkommen att ta kontakt med vårt kunniga och glada Elevhälsoteam

Teamet på Gränbyskolan består av:

  • Kuratorer Lina Edlund och  Lisa Blom
  • Specialpedagog Josefin Burlin Repakis
  • Specielpadagog Monica Hultén
  • Skolsköterska Maud Enbom
  • Studie- och yrkesvägledare (Vakant)
  • Skolpsykolog Anders Mäkitalo
26 februari 2018