Skolkurator

Hej!
Vi heter Lina Edlund och Lisa Blom och arbetar som kuratorer på Gränbyskolan.
Välkomna att ta kontakt, vi finns på våning 3.

Lisa Blom

Elevhälsokoordniator

Lisa Blom

Elevhälsoteamkoordinator/Skolkurator
4 mars 2016