Idrott och hälsa

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

På Gränbyskolan har vi ett stort fokus på idrott och vår ambition är att varje elev hittar något den tycker om och som bidrar till en aktiv och hälsosam livsstil. 

 

På hösten brukar vi börja utomhus då vi har fina grönområden att vistas i nära skolan. Vi blandar orientering med olika lekar och träning. Senare på hösten startar inneperioden i vår stora idrottshall där vi t.ex. jobbar med nätsport och styrketräning. Under vintern har vi också en uteperiod med aktiviteter som skridskoåkning och vinterlekar. 

 

Varje jul har vi en stor juldans på skolan. Skolans alla elever samlas i idrottshallen och vi dansar tillsammans ett antal dansar som vi tränat på. Detta är en tradition som funnits på skolan under mycket lång tid och är ett uppskattat inslag hos både elever och lärare.

Under våren har vi ett stort fokus på träning och hälsa genom t.ex. egen träningsdagbok i årskurs 9. Vårterminen avslutar vi sedan utomhus med fokus på friidrott. 

Under året har vi även friluftsdagar med olika teman. Höjdpunkten är skidresan till Romme alpin i årskurs 8. Vi bedriver dessutom simundervisning i egen regi för icke-simkunniga elever. Detta görs på Fyrishov.

Förutom den vanliga idrotten har vi tre olika idrottsinriktningar som man kan välja när man börjar här på Gränbyskolan. Våra inriktningar är basket, fotboll och friidrott. Detta fungerar som ett extra ämne på skolan och är en del av skolans val där du kan fördjupa och utveckla dig i din idrott under ledning av duktiga och erfarna tränare. Här kan du läsa mer om skolans val och våra idrottsinriktningar. 

Hoppas vi ses i höst!
Idrottslärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: