Studie- och yrkesvägledning, SYV

Vår studie- och yrkesvägledare heter Monica Annersten. Välkommen att kontakta henne om du har frågor.

Studie-och yrkesvägledningen i grundskolan syftar till att ge dig stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier och val av yrke. Störst fokus ligger på åk 7–9 och valet till gymnasieskolan.

Genom vägledningssamtal och information får du kunskap och ökad självmedvetenhet för att kunna göra väl underbyggda val.

I årskurs 9 erbjuds du individuellt vägledningssamtal för att samtala kring intressen och styrkor, olika alternativ och möjligheter och begränsningar. Detta som en hjälp i processen för att du ska kunna fatta ett väl genomtänkt beslut.

 

Kontakt Monica Annersten

Telefon: 018-727 58 60 eller 076 696 50 60

E-post: monica.annersten@uppsala.se

 

 

Uppdaterad: