Bild

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Välkomna till vår ljusa o fina bildsal på våning 3!

Här får du ska utveckla dina bildkunskaper genom att prova på många olika tekniker att skapa bilder. Du får uttrycka dina egna åsikter i olika bildprojekt som ofta pågår under en längre tid med ett övergripande tema.

 

Genom att arbeta med olika typer av bilder kan du utveckla din kreativitet och bildskapande förmåga.

Vi arbetar både med traditionella tekniker som blyertsteckning, måleri med akvarellfärg och akrylfärg. Vi arbetar digitalt med bildredigering i photoshop och på våra Ipads med tex stopmotion-filmer, bildspel, fotografi  m.m.


Vi har en egen keramikugn där vi kan bränna skulpturer och keramik som tex. Ljuslyktor, skålar och andra bruksföremål. 

Varje termin har vi också en kulturutställning där vi visar elevarbeten från både slöjd, hkk och bild. 

Hoppas vi ses i höst!
Bildlärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som informerar, övertalar, un­der­håller och ger oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka eg­na åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få er­fa­ren­heter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin krea­tivitet och sitt intresse för att skapa och kommunicera visuellt. Genom un­der­visningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer samt över­väga olika lösningar och tillvägagångssätt i det bildskapande arbetet. Eleverna ska också uppmuntras att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bild­bud­skap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möj­lig­heter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att ele­verna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både i nutid och his­to­riskt. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,
förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och
förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: