Bild

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Välkomna till vår ljusa o fina bildsal på våning 3!

Här får du ska utveckla dina bildkunskaper genom att prova på många olika tekniker att skapa bilder. Du får uttrycka dina egna åsikter i olika bildprojekt som ofta pågår under en längre tid med ett övergripande tema.

 

Genom att arbeta med olika typer av bilder kan du utveckla din kreativitet och bildskapande förmåga.

Vi arbetar både med traditionella tekniker som blyertsteckning, måleri med akvarellfärg och akrylfärg. Vi arbetar digitalt med bildredigering i photoshop och på våra Ipads med tex stopmotion-filmer, bildspel, fotografi  m.m.


Vi har en egen keramikugn där vi kan bränna skulpturer och keramik som tex. Ljuslyktor, skålar och andra bruksföremål. 

Varje termin har vi också en kulturutställning där vi visar elevarbeten från både slöjd, hkk och bild. 

Hoppas vi ses i höst!
Bildlärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: