Vi uppmärksammar Fadime

Invigning av Fadimes samtals- och stillhetsrum

 Rektor Anders höll på förmiddagen ett tal, och sa bl.a.:
Fadime Sahindal som var elev här på Gränbyskolan i slutet av 1980-talet. Hennes egen kamp slutade med att hon mördades för precis 14 år sedan. Hon mördades av medlemmar i hennes egen familj, för att hon sade ifrån och själv ville välja vem hon skulle älska och vem hon ville bo med. Hon hävdade sina naturliga rättigheter som människa, men mördades. Mordet tystade hennes mun, men inte hennes ord. Fortfarande står hon som en symbol för alla flickors, och faktiskt alla människors, självklara rätt att leva som de själva vill, och för varje år är det fler och fler organisationer, städer och skolor som väljer att högtidlighålla Fadimes minne på hennes dödsdag den 21 januari. I dag i många städer i Sverige och Finland, och säkert utanför våra länder också, är det många som nämner och minns vår Gränbyelev Fadimes namn i olika ceremonier för att påminna oss alla om allas självklara rätt att få vara och leva som man vill. Din och min rätt att få leva som vi vill, och vår skyldighet att visa hänsyn mot alla andra.
På Gränbyskolan är vi stolta över att Fadime har gått på just vår skola, och för oss är Fadime en alldeles självklar symbol att minnas inte bara den 21 januari, utan varje dag. För att vi varje dag ska påminnas om Fadime och det hon stod för har vi valt att uppkalla vårt samtals- och stillhetsrum i södra trappuppgången till just Fadimerummet.

Senare under dagen hölls en sammankomst i aulan för elever och personal med flera inbjudna talare.
Bl.a.  Ilona Szatmari Waldau (V), Raheel Raza, journalist och anti-rasistisk aktivist från Kanada, Sandra Sarin, representant från TRIS, Mohamad Hassan (L)

     

 

 

 

21 januari 2016