Vårbrev från Gränbyskolans elevhälsoteam

Snart är sommaren här! En härlig tid med mycket utevistelse, grillkvällar och annat kul. Men, med det följer även andra lockelser och det är inte ovanligt att ungdomar i högstadieålder för första gången kommer i kontakt med alkohol, tobak eller droger. Som förälder/vårdnadshavare är du den viktigaste vuxna i ditt barns liv och det du gör och säger gör skillnad. Läs mer i brevet nedan om hur du som vuxen kan få tips, råd och stöd i denna känsliga period i ditt barn liv.

26 april 2017