Välkommen till föräldramöten ht-18

Våra föräldramöten denna höst äger rum enligt nedan, samling i aulan. Välkommen!

Åk 8              tisdag 18/9    kl 18.00

Åk 7              onsdag 19/9   kl 18.00

Åk 9              onsdag 19/9   kl 18.30

Åk 6              måndag 1/10  kl 18.00

18 september 2018