Uppdatering angående händelsen på tisdagen

Hej igen alla föräldrar!
Jag fyller på med information om gårdagens olyckliga brandtillbud:

I dag på förmiddagen har vi i olika konstellationer haft samtal med alla elever som vi har hört kan ha funnits i närheten av den brinnande papperskorgen, och vi har fått fram en del konkret information som vi kommer att lämna vidare till polisen i morgon när vi har nytt möte med dem. Era barns trygghet är min högsta prioritet, och därför kommer jag att sätta in åtgärder på tre plan för att förhindra en upprepning:

1. I ett direkt förebyggande arbete är det av högsta prioritet att vi får reda på vem det var som bar sig så vårdslöst åt genom att tända en eld i ett hus med 500 personer, så att inte samma person gör om samma sak igen. Med tanke på dagens påbörjade samtal verkar vi ha goda chanser att lyckas med att hitta personen, och nu tar polis och åklagare över ärendet. Om vi får fram ett namn säkerställer vi med hjälp av hela det utrymme som lagarna ger oss att den eleven inte får samma tillfälle att göra samma sak igen. En del rykten far omkring om några personer, och det ligger förstås i allas intressen att få klarhet i sådana rykten, så om ni hör saker hemma som kanske kan hjälpa oss i det, är vi tacksamma för att ni hör av er. Skulle vi inte få fram vem som gjorde det kan vi förhoppningsvis vara trygga med att det blir svårare att obemärkt upprepa handlingen: vaksamheten kommer nu att vara skärpt under lång tid framåt, och hela skolan – elever som personal - vill få stopp på den som riskerar övrigas hälsa och lärande. I ett lika direkt förebyggande arbete håller vi vuxna skärpt vaksamhet med extra ronder och har alla ögon och öron öppna. I morse startade vi arbetsdagen med ett extrainsatt möte för information och planering framåt, och vi har även hållit en stor del av vår undervisning med öppna dörrar för att skapa en tydlig känsla av trygghet.

2. Förebyggande blir också den pedagogiska fortsättningen på händelsen, och här känner vi gott stöd av er föräldrar och eleverna: så gott som alla vill förstås slippa en upprepning. Vi kommer i olika sammanhang att påminna våra elever om hur galet det är att tända en eld i en skola, och vi kommer att beskriva de olika konsekvenser som kan komma av något sådant. Allt från inställda lektioner och förspilld tid till att människor skadas. Vi kommer också att berätta att den som orsakar en eld på en skola kan komma att bli ersättningsskyldig under resten av sitt liv, förutom att bli föremål för andra straff. Viktigast är förstås att fortsätta vårt dagliga arbete där vi genomsyrar vardagen med att förbereda våra ungdomar inför vuxenlivet genom att arbeta med hänsyn och goda värderingar, och här har vi en av skolans största styrkor.

3. Slutligen tar vi med lärdomar från händelsen i vårt systematiska säkerhetsarbete, och här får vi stöd av kommunens erfarne säkerhetsexpert Per Eriksson. Det handlar om att se över att rutiner fungerar och att risker minimeras, exempelvis genom att vi har vuxna mer utspridda i huset, har särskilda rutiner för hur toalettbesök fungerar vid prov etc. När det gäller det här mer långsiktiga arbetet kommer jag att återkomma senare efter möten med vår säkerhetsexpert.

Som sagt, trygghet och säkerhet har högsta prio för mig i mitt arbete, och vi arbetar som ett högeffektivt team med detta både inom skolan, med den övriga kommunala organisationen och med polis och åklagare; olika åtgärder kommer alltså att vidtas på lång och kort sikt. Hör av er om ni har funderingar!

Hälsningar

Anders Danell

Rektor / Principal

9 mars 2016