Skolvalet - om relativ närhet och skolskjuts

Nu är skolvalet till grundskolan avslutat. Många funderingar kring hur antagningen fungerar samt om mitt barn är berättigad till skolskjuts kan uppstå. På länkarna nedan kan du/ni läsa kommunens information kring dessa frågor.

Information om antagning/relativ närhet: läs mer här

Information om skolskjuts: läs mer här

8 februari 2017