Skolstart måndag 19 augusti

Välkommen till Gränbyskolan och ett nytt läsår! Skolan startar måndag 19 augusti. Ett informationsbrev har gått ut till samtliga elever, det brevet kan du även läsa här nedan.

 

Välkommen till Gränbyskolan, ny som gammal elev! 
 
Terminen startar måndag 19 augusti för samtliga elever. Första skoldagen slutar efter lunch.  Starttid och plats ser du längre ned i detta brev. Ni kan även hålla utkik på vår Faceboook-sida www.facebook.com/granbyskolan. 
 
Vet du inte vilken klass du ska gå i är du välkommen till skolans expedition ca 10 min innan din årskurs har skolstart (ex kl 8.50 om du börjar åk 6). 
 
Första skoldagen ska du ta med dig:

• En väska, för att kunna bära hem eventuella papper.

• Hänglås till ditt skåp.   

• Ifyllda blanketter: Skola24-blankett, Kontaktuppgiftslapp, Samtycke bildpublikation, Specialkost (lämnas endast om barnet har behov av specialkost i skolan).

 

En nyhet för läsåret är att elever i årskurs 6 och 7 har mobilfritt under hela skoldagen. Om mobilen tas med till skolan lämnas den in under första lektionen och återfås när skoldagen är slut.  Elever i årskurs 8 och 9 får använda sin mobiltelefon under lektionsfri tid, lämnar in mobilen i mobildagis vid varje lektions start. 

Du som vårdnadshavare måste via Skola24 eller telefonnr 0771-413 600 frånvaroanmäla ditt barn varje dag som det är frånvarande från skolan. 

Om du åker buss till skolan rekommenderar vi följande busslinjer:  4, 118, 119 till Molngatan eller 3, 1 till Levertinsgatan 

 

STARTTIDER 19/8:

Åk 6 + FBK 6-9: skolstart kl 9.00 i skolans aula. Dagen avslutas med gemensam lunch kl 11.00 och kortare återsamling i klassrummet kl 11.30.  Salar: 6A sal 21, 6B sal 18, 6C sal 38, FBK 6-9 sal 23. 

 
Åk 7: skolstart kl 9.30 i skolans aula. Dagen avslutas med gemensam lunch kl 11.20 och kortare återsamling i klassrummet kl 11.50.
Salar: 7A sal 22, 7B sal 24, 7C sal 12, 7D sal 27, 7E sal 17, 7F sal 28.  

 
Åk 8: skolstart kl 10.00. Ni träffas direkt i klassrummet. Dagen avslutas med gemensam lunch kl 12.00 och kortare återsamling i klassrummet kl 12.30.  Salar: 8A sal 29, 8B sal 19, 8C sal 15, 8D sal 26, 8E sal 10. 
 
Årskurs 9: skolstart kl 10.00. Ni träffas direkt i klassrummet. Dagen avslutas med gemensam lunch kl 11.40 och kortare återsamling i klassrummet kl 12.10.  Salar: 9A sal 13, 9B sal 14, 9C sal 1, 9D sal 2, 9E sal 5.
 

Vi ser fram emot en lärorik och lustfylld hösttermin och är jätteglada att få träffa er alla på måndag!

 
Hälsningar  Gränbyskolans personal

Kontakt skolexpeditionen: 018-727 58 20

 

 

 

 


 

9 augusti 2019