Informationsbrev till vårdnadshavare från skolinspektionen

Nu besöker Skolinspektionen vår kommun för att granska hela skolverksamheten i kommunen. Till Gränbyskolan kommer skolinspektionen i slutet av april. Vi ser fram emot detta spännande och skolutvecklande besök!

18 april 2017