Justering av förslag kring Kvarngärdesskolan och BLIC

Syftet med samtliga förslag till förändringar inom den kommunala grundskolan inför ht 2016 är att skapa fler skolplatser till yngre elever. Av de synpunkter som kommit in gällande förslaget för Kvarngärdesskolan och BLIC har oro framförts om att BLIC genom förslaget riskerar att splittras. Efter dialog med ledning och representant för personal på Kvarngärdesskolan har förslaget till beslut ändrats till:

  •  Kvarngärdesskolan inklusive BLIC får tillgång till utökad lokalyta på Gränbyskolan.

Förslaget innebär att platser för yngre barn blir tillgängliga inom Kvarngärdesskolan HT 2016. Kvarngärdesskolan inklusive BLIC kommer ledas av samma rektor.

Beslut om förslaget fattas den 9 december.

3 december 2015