Rektors tal till skolan på Förintelsens minnesdag

Den 27 januari för exakt 72 år sedan frigavs fångarna på det p olska koncentrationslägret Auschwitz. Det vill vi på Gränbyskolan uppmärksamma och i år gjordes det genom ett tal från rektor Anders.

27 januari 2017