Rektorer från Korea på besök

180 sydkoreanska rektorer besöker Gränbyskolan nu i maj.

Koreanska flaggan

Uppdelat på fyra tillfällen med 30-60 rektorer i taget kommer de till vår skola för en föreläsning av rektor Anders, och för en liten rundvandring i fina våra lokaler. För oss är det mycket värdefullt att knyta internationella kontakter för att lära oss om andra länders skolor, och det verkar som att våra gäster också känner att de lär sig av oss.

I föreläsningen berättar Anders om svensk skolas utmaningar och också om våra styrkor, och det är roligt att få sprida information om det som vi faktiskt är riktigt bra på i svensk skola – och på Gränbyskolan i synnerhet! Vid varje tillfälle har vi även en frågestund där personal och elever svarar på gästernas frågor. På fredag är det dags för sista tillfället, och vi får då besök av en delegation med 30 rektorer. 

28 maj 2015