Hela Gränbyskolan läser!

Det är 8 september och Internationella läskunnighetsdagen. Gränbyskolans elever och personal inledde dagen med Read Hour.

elever läser.puff.jpg

Läsning – grunden för våra elevers framtid
”Kan man inte läsa kan man inte plugga ordentligt och inte heller vara en del av samhället.”

”Om man läser en bra bok kan man leva sig in i någon annans liv ett tag. Det kan vara spännande!”

Dessa två citat kommer från elever på Gränbyskolan och sammanfattar rätt bra vad just läsning kan ge hos en individ och hur viktigt det är att vara en läsande person.

Den 8 september infaller internationella läskunnighetsdagen som instiftades av FN år 1967. Bakgrunden till skapandet av denna dag var att uppmärksamma läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen. Idag finns, enligt UNESCO, 750 miljoner vuxna i världen som inte kan läsa och skriva och siffran verkar inte minska. Som ett steg att komma till rätta med det är läskunnighet en del av de nya globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

År 2019 beslutade sig vårt grannland Finland för att ta ett initiativ till att uppmärksamma denna dag tydligare. De införde Read Hour! Klockan 19:00 den 8:e september uppmuntrade man till gemensam läsning under en timme. Syftet var att även sprida detta globalt och grannländerna i Norden tog efter. I Sverige anordnas Read Hour 2023 för andra året i rad med stöd av Läsrörelsen, Svenska Akademien och Microsoft.

 

readhour.puff.jpg

Gränbyskolan – en förebild för läsning
I år bestämde vi att det var dags för Gränbyskolan i Uppsala att omfattas av detta och vi påbörjade ett arbete kring det. Vi genomförde Read Hour på skolan den första lektionen för dagen den 8 september. Då hade vi fokus på lustfyllt läsande i alla klassrum. Lektionen inleddes med en videohälsning av rektor Johanna Lindqvist som berättade om hur viktigt läsning är och hur berättelser tar oss ut i världen. Därefter tog undervisande lärare vid på olika sätt. I en del klassrum höglästes det en gemensam text, som t ex ”Det osynliga barnet” av Tove Janson, i andra hade eleverna med sig egen litteratur av olika slag och läste tyst. All personal uppmuntrades att vid något tillfälle under dagen sätta sig i korridorer och liknande allmänna utrymmen för att läsa. Flertalet lärare berättade att de kommer att låta samtliga lektioner den här dagen genomsyras av läsning.

 

Vikten av att läsa
Det är lätt att välja bort skönlitteraturen i dag när det är så mycket som konkurrerar om tiden. Fritidsaktiviteter för barn och vårdnadshavare, träningar, nöjen och sist men inte minst mobilen. Allt ska gå fort i den digitala världen och helst ska du snabbt kunna klicka eller swaipa bort det du inte anser dig ha ”tid” att titta på. Det är inte undra på att läsningen kommer allt längre ned på listan över lustfyllda saker att syssla med. Dock är det nog inte många som på riktigt inser vilka positiva effekter just läsning har.

Läsning är grunden för all inlärning i skolan och det är ett av de mest effektiva sätten för elever att utveckla sitt språk. Det ger ett ökat ordförråd samt hjälper dem att förstå hur språket fungerar. Det utvecklar deras kognitiva förmåga, alltså att tänka kritiskt, dra slutsatser och använda sin fantasi. Dessa färdigheter är avgörande för att lösa problem och fatta välgrundade beslut senare i livet.

Sammanfattningsvis är läsning en värdefull färdighet som har en bred inverkan på elevernas liv. Det berikar deras intellektuella, känslomässiga och sociala utveckling. Därför är det av yttersta vikt att uppmuntra och stödja läsning i unga år för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för framgång och välbefinnande. Till följd av detta är vi på Gränbyskolan glada om vi genom Read Hour kan bidra lite grann till att lägga grunden för elevernas framtid.

Matilda Skärbacke, förstelärare, Gränbyskolan

Emelie Hahn, förstelärare, Gränbyskolan

 

Boktips från elever:

  • Silverpojkar av Kristina Ohlsson
  • Rum 213 av Ingelin Angerborn
  • Cirkeln av Mats Strandberg, Sara Bergmark Elfgren
  • Mysteriet på Hester Hill av Kristina Ohlsson

 

8 september 2023