Informationsträffar på biblioteket om talböcker

Föräldrar och barn - välkommen till informationstillfällen om talböcker och talboksappen Legimus på Stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning.

8 november 2016