Kuben kommer till Gränbyskolan

Raoul Wallenberg Academy väljer varje år ut skolor som ska ingå i Kub-programmet, en pedagogisk metod som syftar till att lyfta allas lika värde. I år är Gränbyskolan utvald som ansvarig för Kuben om artikel 15: rätten till en nationalitet. På tisdag den 11 februari klockan 10.00 anländer Kuben till Gränbyskolan, en skola där det finns cirka 40 olika nationaliteter.

Under läsåret 2019/2020 arbetar pedagoger och elever på Gränbyskolan med Kuben om rätten till en nationalitet. Arbetet görs i samverkan med att Uppsala kommun är en utvecklingskommun för romsk inkludering och ingår i kommunens satsning på ett temaår om mänskliga rättigheter. 

Skolan fördjupar sig också i de nationella minoriteterna och särskilt i den nationella minoriteten romer.

Kubprogrammet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Metoden ger skolor stöd i arbetet för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. 

Kuben fungerar som en utställningslokal på skolgården. Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti Kuben hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm. 

För att uppmärksamma att Kuben anländer till Gränbyskolan samlas elever, rektor med medarbetare, förtroendevalda och tjänstepersoner från utbildningsförvaltningen på skolgården. Rektor Cilla Peiró hälsar välkommen, Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden, håller tal och skolans personal och elever framför sånger på temat mänskliga rättigheter.

Läs Raoul Wallenberg Academys pressmeddelande om invigningen här.

Läs mer om Kubprogrammet här.

Läs mer om Uppsala Kommuns temaår om mänskliga rättigheter här. 

5 februari 2020