Kuben i Kungsan

Gränbyskolans kub FN:s deklaration Rätten till mänskliga rättigheter har ställts ut i Kungsträdgården Stockholm. Nu fortsätter Gränbyskolan med ett nytt Kubenprojekt under läsåret 2019/20, denna gång kring FN:s deklaration artikel nr 15: Rätten till en nationalitet.

 

Gränbyskolan har varit en av 30 utvalda skolor i Sverige att under läsåret 2018/19 delta i "Kuben", ett projekt om mänskliga rättigheter som arrangeras av Raoul Wallenberg Academy. Projektet avslutades med en utställning i Kungsträdgården i Stockholm i augusti 2019. 

Så här fin blev den!

 

 

 

 

 

12 september 2019