Informationsbrev från rektor Anders

Här kan du som förälder/målsman läsa om det aktuella läget på skolan.

Hej alla föräldrar!
 
I tisdags hade vi ytterligare två brandtillbud som gick till på samma vis som i förra veckan (någon tände på pappershanddukar på toaletter). Det sista skedde vid 16-tiden, vilket vi tyckte var extra uppseendeväckande eftersom knappt någon verksamhet pågår i huset då. Både polis och brandförsvar – och vi själva på skolan förstås – ser händelserna som mycket allvarliga! Att värdefull undervisningstid går till spillo är allvarligt nog, men värst är givetvis att gärningspersonerna riskerar 450 personers liv och säkerhet. Tilltagen bara måste upphöra!
 
Några infopunkter till er om läget:
 
·         Fyra positiva punkter mitt i det negativa:
-          Engagemanget för att förhindra fortsatta bränder är stort bland såväl elever som personal i huset, vilket leder till både stor och klok vaksamhet och en ström av iakttagelser och tips. Det blir allt svårare att lyckas starta en brand utan upptäckt.
-          Vi har nu fått in flera samstämmiga uppgifter om några elever som upplevs kunna vara kopplade till bränderna i olika konstellationer. Deras namn är rapporterade till polisen och jag och kuratorerna har samtal med eleverna och vårdnadshavare innan veckan är slut. Polisen sköter själva brottsutredningen medan syftet med våra samtal är att uttrycka vår oro och förklara allvaret inför föräldrar och elever. Ett annat syfte är att tydligt visa att det inte går att genomföra sådana farligheter utan att vi får vetskap om det och att vi agerar därefter. Andra följder kan också bli aktuella när vi och polisen säkerställer elevernas inblandning.
-          Tillbuden har givit oss tillfälle att både testa och vässa våra brandsäkerhets- och utrymningsrutiner. Era ungdomar är tillsammans med vår personal mycket duktiga på att säkert, snabbt och tryggt utrymma skolan, och eventuella flaskhalsar eller andra förbättringsområden har vi kunnat åtgärda under veckan. Vår brandsäkerhet kontrollerades i våras och vi kan alla i huset vara trygga med att vi har en väl fungerande rutin, och att huset är ganska säkert vid händelse av en större brand. De två stora trappuppgångarna och de raka korridorerna gör utrymningar säkra och man kan i så gott som alla lägen vara säker på att det alltid finns en fri utrymningsväg. Vi har även en större brandtillsyn i slutet av oktober när brandsäkerheten synas ytterligare.
-          Vid samtliga fyra tillbuden har vår personal varit snabba med att upptäcka och släcka bränderna, två gånger till och med innan larmet gick, vilket fick brandförsvaret att höja uppskattande på sina ögonbryn: det är sällsynt snabbt agerat!
·         Nu snäpper vi upp våra förebyggande åtgärder: papperskorgar och handdukar tas bort från alla toaletter, vi har skärpt serviceteamets bevakning i korridorer, och vi kör med undervisning med öppna dörrar framöver.
·         Controller Maria och jag kommer att kalla kommunens centrala säkerhetsexperter till möte för fler åtgärder.
·         På nästa fackliga samverkan och tillsammans med elevskyddsombuden kommer jag att ta upp frågan om installation av bevakningskameror på varje våning för ökad trygghet (kan även leda till minskad risk för stölder och kränkningar).
·         Säkerhet och trygghet kommer att vara en av de röda trådarna på det öppna skolrådet som alla föräldrar (och elever) är välkomna till onsdagen den 16 november kl. 18.30.
 
 
Vi hörs mer - den här tråkiga trenden ska brytas! Absolut högsta prio för mig!
 
Hälsningar
 
Anders Danell
Rektor / Principal
24 oktober 2016