Händelse på skolan Tisdag den 8 mars

Hej alla föräldrar! 
I dag gick brandlarmet på vår skola på grund av att någon hade lagt ett brinnande föremål i en papperskorg på en toalett. Rökdetektorerna fungerade bra och larmet gick snabbt, och utrymningen gick effektivt och smidigt tack vare vår tidigare övning och för att alla i personalen och eleverna skötte det hela så lugnt och ordentligt. Personalen var också snabbt framme och släckte elden. Brandförsvaret gjorde en grundlig besiktning och gav oss klartecken att fortsätta undervisningen i vår skola.
Lyckligtvis gick alltså allt bra, men samtidigt ser jag förstås mycket allvarligt på händelsen. Ovarsamhet med eld i en byggnad med 500 personer är riktigt allvarligt och mycket farligt och polisen kom snabbt för att utreda händelsen. De har fått några namn att följa upp och hjälper oss nu att se till att inget liknande händer igen.
Vi fortsätter att arbeta hårt för att alla våra ungdomar ska känna sig trygga hela skoldagen, och jättebra om ni hjälper oss med att prata hemma om hur allvarligt det är att tända eld i ett hus med så många människor, fastän det kanske bara ses som en oskyldig lek. Och även om det inte blev en riktig brand är det ändå så himla onödigt med det avbrott som utrymningen innebar: hundratals elever missar betydelsefull undervisning, tiotals lärares värdefulla planeringar bli bortkastade, tiotals andra i personalen blir avbrutna mitt i sitt viktiga arbete. I stället för att lägga kraft på att eleverna lyckas, måste vi ägna tid och resurser åt att hitta skyldiga, sanera en toalett och så vidare. De som gjorde så här riskerar dessutom att hamna riktigt i klistret med skadestånd och olika omfattande påföljder. Onödigt och dumt, alltså.

Vi lägger nu det här bakom oss när det väl är utrett, och med ökad vaksamhet jobbar vi nu vidare med att lära våra elever så mycket som möjligt inför livet, och så hoppas vi att vi får en härlig vår allihopa!

Hälsningar

Anders Danell
Rektor

 

8 mars 2016