Gränbyskolans skolförbättring genom kollegialt lärande

På Gränbyskolan bubblar det spännande i grytan: vi förbereder oss för att pröva flera pedagogiska utmaningar i höst och bland annat vill vi testa tvålärarskap i en eller ett par klasser. På flera skolor i Stockholmsområdet har just tvålärarskap bedrivits med stor framgång med både ökat lärande hos eleverna och bättre arbetsmiljö för den inblandade personalen (och eleverna förstås). Dessutom kan de samarbetande lärarna hela tiden lära sig mer av varandra!

Torsdagen den 17 mars åker representanter för Gränbyskolan till Gärdesskolan i Sollentuna för att lära sig mer om tvålärarskap, och vi som åker är förstelärarna Kristina von Segebaden och Cilla Andrén, specialläraren Susanne Fredriksson och rektor Anders Danell.

Vi återkommer med en rapport därifrån!

Anders Danell
Rektor / Principal

17 mars 2016