Gränbyskolan får pris för språkundervisning

Gränbyskolan har fått priset "Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning/The European Language Label" för projektet “Hej Sverige! Hallo Deutschland!”. Det är elever i åk 9 som under drygt ett år har samarbetat med en skola i Tyskland. Samma projekt har tidigare i höst även fått eTwinning Quality Label 2018. Ansvarig för projektet är Emelie Hahn, tyskalärare på skolan.

Kvalitetsutmärkelsen delas ut årligen till skolprojekt runt om i EU-länderna av Skolverket, EU-kommissionen mfl.

"Vi är tacksamma över vinsten som även ger projektet spridning runt om i Europa, samt över möjligheterna prispengarna ger oss att utveckla projektet vidare." /Emelie Hahn

Detta är juryns motivering:

Gränbyskolan får Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk för sitt virtuella utbytesprojekt. I projketet får svenska och tyska elever lära känna varandra och utbyta kunskap och erfarenheter genom att arbeta med ett stort antal it-verktyg såsom Skype, chattar, avatar- och powerpoint-presentationer, video och live-events.

Eleverna har från början varit med i planeringen, kunnat påverka hur och vad man ska arbeta med. Projektet arbetar med autentiska uppgifter och man tar in världen utanför skolan i klassrummet och detta medför en större delaktighet och större lust att lära. Eleverna får möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Intresset för språk har vuxit på skolan och färre elever har hoppat av undervisningen. Under projektets gång har läraren sett att eleverna genom detta projekt har fått större språklig självkänsla, blivit säkrare på att kommunicera och fått en större omvärldskunskap. De deltagande eleverna har även resultatmässigt uppnått en högre grad av måluppfyllelse.

 

Länk till Skolverkets sida om utmärkelsen: 

https://www.skolverket.se/undervisning/europeiska-kvalitetsutmarkelsen-i-sprak

 

Länk till eTwinning Sveriges hemsida:

https://www.etwinning.se/fem-projekt-far-etwinnings-quality-label-i-oktober-2018/  

 

Artikel om utmärkelsen i Uppsala Nya Tidning: 

https://unt.se/nyheter/uppsala/skola-i-uppsala-prisad-for-sprak-5149122.aspx

10 december 2018