Glöm inte anmäla specialkost snarast!

Det är inte ovanligt med allergier eller överkänsligheter för olika livsmedel och att specialkost därför är ett måste. För att skolmatsalen ska bistå med detta krävs dock ett läkarintyg på just ditt barns behov av specialkost. Från och med v 36 kräver matsalen in detta för kunna se över behoven på just vår skola.

Det finns speciella regler och riktliner kring vem som har rätt till specialkost.

Läs mer om dessa här (PDF, 87 KB)

Blankett för anmälan av specialkost hittar ni här (PDF, 104 KB)

31 augusti 2017