Information covid-19

"Barn och elever måste stanna hemma från förskola, skola och fritids när någon i hemmet är smittad med covid-19." skriver Uppsala kommun. Frånvaroanmälan på Gränbyskolan ska göras innan kl 08.30 via Skola24-appen eller genom att ringa 0771-413 600. Om frånvaron beror på covid-19 ska skolan informeras om detta omgående, kontakta mentor.

2020-12-01 

Information från Uppsala kommun till vårdnadshavare maa covid-19. 

Barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn och elever måste stanna hemma från förskola, skola och fritids när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om barnet själv är friskt och saknar symtom. Det framgår av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Det betyder att ditt barn inte ska komma till förskolan eller skolan så länge någon i hemmet där barnet bor har bekräftad covid-19.

Anmäl frånvaro som vanligt 

Du behöver anmäla frånvaro för ditt barn som vanligt enligt de rutiner som finns på er förskola eller skola. Skolan kommer så långt det är möjligt ge elever hemuppgifter eller på annat sätt se till att elever inte hamnar efter i sitt skolarbete.

Folkhälsomyndigheten har inte ändrat sin bedömning att barn har en låg smittsamhet i covid-19 och att skolan inte har varit drivande i smittspridningen. Syftet med de nya rekommendationerna är främst att skapa tydlighet och arbetsro i arbetsmiljön inom skolan.

Följ råden från vården

När du får ditt provsvar som visar att du har covid-19 får du information från vården om vilka regler som gäller för dig och din familj. För frågor om provtagning och regler för familjekarantän kontakta: https://www.1177.se/Uppsala-lan/

 

Ansträngt läge 

Våra förskolor och skolor har på grund av pandemin och hög frånvaro bland personalen ett ansträngt läge just nu. Alla medarbetare gör sitt yttersta för att ge våra barn och elever en god undervisning och omsorg. Det är vad vi fokuserar på just nu. Vi hoppas att alla vårdnadshavare har förståelse för att verksamheten inte kan fortgå helt som vanligt och att ambitionsnivån ibland måste prioriteras ner för sådant som inte är nödvändigt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/

Med vänlig hälsning 

Erik Ojala, Grundskolechef

Christina Stenhammar, Verksamhetschef CEH

 

 

 

9 december 2020