Påminnelse till Gränbyskolans elever och vårdnadshavare

Anmäl frånvaro varje dag i Skola24. Läs uppdaterad information i Unikum. Tag med dator/ipad. Frånvaroanmälan görs innan kl 08.30 via Skola24-appen eller genom att ringa 0771-413 600. Utomhusidrott.

Till Gränbyskolans elever och vårdnadshavare

  • Frånvaroanmälan görs varje dag innan kl 08.30. Via Skola24-appen eller genom att ringa 0771-413 600.
  • Läs uppdaterad information som presenteras i Unikum. 
  • Elevens dator/ipad ska tas med till och från skolan varje dag. (Gäller ej åk 6.)
  • Dator/ipad ska vara laddad.
  • Eleven ska känna till sitt inlogg.
  • Vårdnadshavare ansvarar för att frånvarande elev får tillgång till sin dator/ipad om den är kvar i skolan.
  • All idrott sker utomhus, tag med lämpliga kläder och skor.

 

Länk till Uppsala kommuns information om coronaviruset: 

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

18 mars 2020