F-varningar och betyg

Hej alla föräldrar till våra fina elever på Gränbyskolan!

Betyg är viktigt och kan öppna dörrar till önskeutbildningarna i framtiden, och det är förstås angeläget för varje elev att veta ifall hon eller han riskerar att inte nå målen för ett godkänt betyg. Därför gör alla lärarna nu en bedömning för att få syn på dem som ligger i farozonen att kunna få ett F nu i december, och de eleverna får under de närmaste dagarna så kallade F-varningar via sin mentor.

En F-varning innebär alltså att läraren bedömer att eleven just nu riskerar att inte riktigt uppnå kraven för ett godkänt betyg. En varning är just en varning, och för många elever kan det fortfarande finnas möjlighet att med en extra kraftansträngning och med stöd från oss i skolan hinna uppnå kraven för något av de godkända betygen innan betyget sätts i december. I några enstaka fall får även elever F-betyg i slutet av terminen fastän de inte fick någon varning så här i mitten av terminen, och det kan bero på att eleven missar något viktigt moment så sent i undervisningen att det inte gick att förutse tidigare. Samtidigt har vi dock som tumregel att inget betyg ska vara en överraskning när eleven tittar på sitt betygsdokument i slutet av terminen, så om F-betyget blir aktuellt i slutet av kursen kommer läraren att ändå ha någon kommunikation med eleven och föräldrarna.

Ett F måste inte vara en katastrof, särskilt inte så här mitt i läsåret. De som får F för att de inte hinner åtgärda det som krävs för att få E eller högre innan det blir jul nu i år, kan i stället sätta målet att få godkänt betyg i slutet av nästa termin eller senare. Egentligen är det bara slutbetyget i juni i nian som verkligen spelar roll. Alla betygen på vägen dit är bara varnings- eller hejaflaggor. Visst ska man ha som en central målsättning att undvika F-betyg på vägen till sommaravslutningen i nian, men det är alltså absolut inte ett katastrofalt nederlag att få F; man ska ta det som en signal för att man kanske behöver arbeta på ett annat sätt med sitt skolarbete, att man kanske behöver fokusera skolan mer eller att man kanske behöver någon form av stöd. Elever som får en varning nu eller som får F i december kan samtala med sin lärare för att lägga upp en plan för hur hon eller han ska öka möjligheterna till godkända betyg i slutet av nian. 

Hör av er om ni har frågor om betygen och varningarna!

Hälsningar

Anders

6 november 2015