Eftermiddagsaktiviteter på Gränbyskolan

Vi har inlett samarbeten med Fritidsgården, Kulturparken och Studiefrämjandets kulturskola vilket har resulterat i flera spännande aktiviteter på eftermiddagarna på Gränbyskolan.

Kulturparken har dans och musikal

Studiefrämjandet har dans och designlabbet med foto, skapa konst, slöjda m.m.

Fritidsgården har utökat sin verksamhet med Jallakioskens lokal i skolan.

30 september 2015