Fredagens händelser på skolan

Hej igen alla föräldrar!

Två punkter inför helgen:

  • I dag hamnade två pojkar i slagsmål på sin lunchrast. Upprinnelsen var att den ena pojken retade den andra, varpå den retade började att slåss. Vi redde ut bråket och allt slutade med att bägge pojkarna skakade hand och gav varandra en kram. Dessutom upplevde vi att bägge visade ånger och att de vill undvika att hamna i samma situation igen. Positivt var att två elever ingrep tillsammans med personal för att stoppa bråket. Samtidigt ser vi förstås mycket allvarligt på det inträffade, förutom att de båda pojkarna riskerade att skada varandra. Ett slagsmål är nämligen skadligt för omgivningen och hela skolan på flera sätt: alla som bevittnar händelsen blir skärrade och oroade, flera i personalen måste lägga flera timmar på utredning och samtal, i stället för att lägga sin kraft på alla elevernas lärande och trygghet och så vidare. För att säkerställa att pojkarna inte upprepar sitt beteende fick de veta att de nästa gång riskerar både avstängning och omplacering till en annan skola, och deras föräldrar får rapport hem. En viktig målsättning för oss i skolan är att lära eleverna att visa hänsyn, inte kränka varandra och att söka upp en vuxen när de blir kränkta i stället för att själva ge tillbaka med muntlig eller fysisk kränkning. Igår hade vi en hel dags manifestation för Fadime och hennes budskap om hänsyn och respekt för människors värde, och ändå gör två av våra elever så här i da, vilket gör mig besviken men som också utmanar mig att arbeta ännu hårdare för tryggheten i skolan. Vi fortsätter förstås med att utreda alla kränkningar och ta till alla åtgärder som behövs för detta och nolltoleransen är vår viktigaste princip: alla våra elever och hela vår personal ska vara trygga hela dagen på Gränbyskolan, det är den absolut viktigaste delen av mitt uppdrag!
  • En roligare punkt: Vi har precis anställt en vikarie för vår föräldralediga musiklärare David. Han heter Sean McCabe och ser verkligen fram emot att träffa era elever på musik- och performancelektioner från och med nästa vecka. Sean har bott många år i Sverige (han kommer ursprungligen från Irland) och förstår svenska bra, men han kommer att tala en hel del engelska med era ungdomar. Musiklektionerna blir alltså ytterligare ett tillfälle för träning i engelska!

Trevlig helg!

Hälsningar

Anders

22 januari 2016