Besök på Ångströmslaboratoriet

På torsdagen besökte vår förberedelseklass Ångströmslaboratoriet

13 maj 2016