Besök från Samiska föreningen den 6 februari 2020

På samernas nationaldag den 6/2 fick flera klasser besök av Theresé från Samiska föreningen.

Besöket är en del av vårt arbete med vår kub från Raoul Wallenberg Academy - Rätten till en nationalitet.
Besöket ska inspirera eleverna till att skapa samisk-inspirerad konst som kommer att visas upp i kuben.
7 februari 2020