Arbetsmiljöenkät för elever

Just nu fyller våra elever i en arbetsmiljöenkät så att vi får veta hur trygga de är och hur de ser på vår skola och vår undervisning. Resultatet ger en värdefull bild av vårt nuläge, och vi får samtidigt viktig information i arbetet för att skapa Sveriges bästa skola till 2020. Här fyller eleverna i enkäten.

 

3 oktober 2016