Fotboll

Ett väletablerat koncept

Sedan 1993 har Gränbyskolan gett möjlighet för intresserade fotbollsungdomar att kombinera sin skolgång med en bred fotbollsutbildning. 
Gränbyskolans fotbollsprofil är en mycket etablerad verksamhet med välutbildade fotbollsinstruktörer

Bra träningsförutsättningar
Gränbyskolans fotbollsundervisning bedrivs på Lötens idrottsplats där vi har tillgång till Diöshallen, en inomhushall med konstgräs samt den intilliggande uppvärmda, fullstora konstgräsplanen. 
Undervisningen leds av välutbildade fotbollsinstruktörer, både manliga och kvinnliga, där majoriteten av instruktörerna har UEFA Advanced Level.
På Gränbyskolan har fotbollseleverna två fotbollslektioner per vecka där varje lektion är minst 60 minuter. Varje lektion undervisar två instruktörer. 
Gränbyskolans fotbollsprofil följer en väl utvecklad och sedan många år ständigt aktualiserad studieplan. Syftet är att tillmötesgå våra fotbollselevers önskemål och behov, men samtidigt även motsvara de krav på grundutbildning som behövs för unga spelare. 
Vi organiserar innehållet i kurser och kan via det arbetssättet hålla en röd tråd och progression i utbildningen. 

 
Individuell utveckling
Gränbyskolans fotbollsinstruktörer arbetar enbart med utbildning/utveckling av varje fotbollselev. 
Vi strävar efter att varje elev ska få möjlighet att utvecklas i lugn och ro i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Därför ansvarar Gränbyskolans Skol-IF och deras representanter för all tävlingsverksamhet och laguttagning till skollag.

Certifierad av SvFF
Gränbyskolan är certifierad av Svenska fotbollsförbundet. Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil. 
Certifieringen kräver bland annat:

  • Utbildade instruktörer med tränarutbildningsnivå BAS 2 som lägst.
  • Goda träningsmöjligheter på dagtid – minst 2 x 60min/vecka. 
  • Att man följer en av SvFF utformad studieplan.
  • Föreningskontakter.

Timplan

Den tid som läggs på fotbollen tas från de praktiskt-estetiska ämnena samt från elevens val. Eleverna får alltså samma undervisning i teori­ämnena som sina skol­kam­rater som går i vanlig klass.

Fotbollsprofil i årskurs 6

Fotbollsprofilen i årskurs 6 är ett fristående år. För inträde i årskurs 7-9 så måste man göra en ny ansökan. Då söker alla elever på samma premisser oavsett om man gått fotbollsprofil i årskurs 6 på Gränbyskolan eller inte.

Uttagning till idrottsklass
Intresseanmälan ska vara Gränbyskolan tillhanda senast den 14 december för start till hösten 2016.
Eleverna kallas till testspel i början av 2016.

Reserver
Skolan tar ansvar för att ringa upp elever som står på reservlistan fram till 2 veckor efter höstterminens start. Vill man däefter stå kvar på kölistan får föräldrar på nytt ta kontakt med skolan.

Anmäl ditt intresse här

Tävlingsverksamhet – Gränbyskolans IF
Gränbyskolan inriktar sig på individuell utveckling och bedriver ingen tävlingsverksamhet. Elever som är intresserade av att spela Skol-DM, SM, osv får bli medlemmar i Gränbyskolans IF.

7 november 2014