Basket

Bra träningsförutsättningar

Basketundervisning bedrivs i Gränbyskolans egen idrottssal. Det är en fullstor hall med 12 st basketkorgar. Undervisningen leds av välutbildade basketinstruktörer med SBBF steg 3 utbildning.

På Gränbyskolan har basketeleverna två basketlektioner per vecka där varje lektion är 90 minuter (i åk 9, 80 minuter).

Gränbyskolans basketprofil följer en väl utvecklad och sedan många år ständigt aktualiserad studieplan(SUP). Syftet är att höja den generella kvaliteten på spelaren, spelet ur individuell teknisk och taktisk synvinkel samt utveckla individen i det kollektiva spelet.  Många faktorer påverkar en spelares prestation (mentala, fysiska, taktiska, tekniska och sociala).Gränbyskolan  fokuserar enbart på de individuellt tekniska, taktiska och de fysiska faktorerna.

Vilka kan söka?

Till basketsinriktningen söker sig positiva och studiemotiverade ungdomar med ett stort idrottsintresse. Idrottsklasserna står öppna för elever från Uppsala med omnejd och självklart både för flickor och pojkar.  Vi eftersträvar en jämn fördelning i klasserna.

Individuell utveckling

Gränbyskolan arbetar enbart med utbild­ning/utveckling av varje basketelev. Vi strävar efter att varje elev ska få möjlighet att utvecklas i lugn och ro i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar och behov. Intentionen är att utbilda så många spelare som möjligt för att de ska lyckas nationellt och internationellt, oavsett nivå.

Gränbyskolan – en positiv miljö

Gränbyskolan är en av Uppsalas fräschaste och mest välutrustade skolor.

Varje dag serveras tre rätter i vår restaurang. Vi har ett väl fungerande team i köket, som lagar det mesta från grunden. Det finns också en cafeteria där man kan köpa mellanmål till självkostnadspris. Att gå i idrottsklass innebär att man får tid att inom skoldagens ram ägna sig åt sitt stora intresse. Vi tror att detta ger goda effekter även för övrig undervisning. Motivation och arbetsglädje i skolan är viktigt.

Detta gör att vi ännu bättre kan leva upp till rollen att vara en bra idrottsskola.

Välkomna att ringa mig

Ike Person
7 november 2014