Val och årskurser

På Gränbyskolan kan du välja bland olika moderna språk och inom elevens val finns möjligheten till bl a idrottsinriktning. Inför läsåret 2019-20 försvinner elevens val efter beslut av Skolverket men Gränbyskolan fortsätter att erbjuda idrottsinriktning inom det som istället kallas skolans val.

Moderna språk

Här på Gränbyskolan kan du välja bland följande moderna språk: franska, spanska, tyska.

 

Elevens val

Under läsåret 2018-19 läser våra elever följande inom elevens val:

- åk 6-9 elevens val idrottsinriktning: basket, friidrott eller fotboll

- åk 6-8 elevens val övriga ämnen, dvs för dig som inte valt idrottsinriktning: projekt Kuben och Erasmus (so); estetiskt skapande (bild/trä-/textilslöjd); drama (sv); bollsport eller dans (idrott); sång- och instrumentalmusik (musik); fördjupningar inom no/teknik.

- åk 9: elevens val ämnesfördjupning, dvs för dig om inte valt idrottsinriktning. Ämnesfördjupning innebär att du under några veckor fokuserar extra inom något av t e x ämnena engelska, matematik och svenska. Du väljer sedan på nytt.

 

Skolans val

Inför läsåret 2019-20 erbjuder vi inom ramen för skolans val:

- åk 6-9 idrottsinriktning: basket, friidrott eller fotboll

- åk 6-8 övriga ämnen, exempel: bild, slöjd, drama, bollsport, dans, musik, no-/teknikfördjupning mm.

 

Att tänka på inför val av skolans val: 

- Du väljer antingen ett skolans val med idrottsinriktning eller ett skolans val för övriga ämnen.

- Om du väljer skolans val idrottsinriktning rekommenderar vi att du är med i ett lag och spelar regelbundet.

- Ditt val av idrottsinriktning i åk 6 innebär att du provar på under ett år. Om du vill fortsätta väljer du idrottsinriktning på nytt inför åk 7. Det valet gäller sedan för hela åk 7-9.

- Om du väljer skolans val övriga ämnen kan du välja ett nytt ämne för varje termin

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Val och årskurser